Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2013

damatrzynasta
damatrzynasta
damatrzynasta
damatrzynasta

cariosus:

dita von teese’s life

damatrzynasta
Ballet Mécanique, 1924
Reposted fromlifeofimitation lifeofimitation

January 31 2013

damatrzynasta

January 23 2013

5972 9246 420
damatrzynasta
Powiedz mi, że się boisz.
Uwierzę, że jesteś.
— Rafał Wojaczek
Reposted fromzajeb zajeb viapanimruk panimruk
damatrzynasta
7515 2745 420
Reposted fromperseweracje perseweracje
damatrzynasta
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo.
— Witkacy
Reposted frommissbrodka missbrodka viagehi gehi
damatrzynasta
7634 5de2 420
Where is my mind?

January 22 2013

damatrzynasta
0640 3bdb
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
damatrzynasta
A jednak potrzeba mi Twoich słów i trzeba Twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.

    — Poświatowska

Reposted frompanimruk panimruk viacytaty cytaty

January 16 2013

damatrzynasta
6066 d6ce 420
Reposted fromglasswicc glasswicc viapanimruk panimruk
damatrzynasta
And there's no remedy for memory,
Your face is like a melody,
It won't leave my head.
Your soul is haunting me and telling me,
That everything is fine,
But I wish I was dead.

— Lana Del Rey
Reposted fromkinimini kinimini viacytaty cytaty
damatrzynasta
damatrzynasta
Przekroczyć próg najtrudniej w sobie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcaraseen caraseen viacytaty cytaty
damatrzynasta
Ludzie spo­tykają się je­dynie po to, żeby zo­baczyć, jak bar­dzo różnią się od siebie. Z ty­mi, którzy różnią się od nich naj­bar­dziej, zos­tają na dłużej. Jak­by życie chciało po­kazać im wszys­tko, co nie jest nimi. 
— Olga Tokarczuk, "Ostatnie historie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

January 14 2013

damatrzynasta
Dotknąłem
Pękniętą wargą
Jej ust
I nic się nie stało
Nie uderzyła mnie w twarz
Jej oczy nie zmieniły koloru
Tylko brwi
Uniosły się jak skrzydła ptaka
Który nie wie
Zostać
Czy odlecieć
— Tomasz Jastrun
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viacytaty cytaty
damatrzynasta

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl